Kształtowanie się poziomu bezrobocia kobiet na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy

1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy
1.2 Segmentacja rynku pracy
1.3 Bezrobocie – nierównowaga na rynku pracy


Rozdzial II
2.1 Bariery zatrudnienia

2.2 Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
2.3 Przeciwdzialanie dyskryminacji


Rozdzial III
Analiza rynku pracy kobiet w gminie XYZ

3.1 Charakterystyka gminy XYZ
3.2 Analiza bezrobocia kobiet w gminie XYZ
3.3 Formy aktywizacji


Rozdzial IV
Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy – badania wlasne

4.1 Metodologia badan
4.2 Narzedzia badawcze – ankieta
4.3 Analiza wyników


Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Zalacznik 1

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>