Kultura czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej Gminy XYZWstęp………5

Rozdzial 1.
Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury ……… 8

1.1. Czas wolny dawniej i dzis ……… 9
1.1.1. Kultura czasu wolnego ………9
1.1.2. Terminologia i definicje ………15
1.2. Funkcje czasu wolnego w życiu czlowieka……… 24
1.3. Aspekty czasu wolnego ………29
1.3.1. Psychologiczny ………30
1.3.2. Higieniczno – zdrowotny……… 32
1.3.3. Socjologiczny ………34
1.3.4. Ekonomiczny ………35


Rozdzial 2.
Charakterystyka okresu adolescencji ………38

2.1. Zmiany rozwojowe zachodzace w wieku dorastania ………38
2.2. Determinanty czasu wolnego dzieci i mlodziezy……… 43


Rozdzial 3.
Gmina xyz ………51

3.1. Polozenie, ludnosc, tradycje regionalne ………51
3.2. Osrodki i instytucje kulturowo – wychowawcze ……… 53
3.3. Infrastruktura rekreacyjno – sportowa ………57


Rozdzial 4.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych ……… 59

4.1. Cel i przedmiot badan……… 59
4.2. Problemy i hipotezy badawcze ………61
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………63
4.4. Zmienne i ich wskazniki……… 66
4.5. Organizacja i przebieg badan ………69


Rozdzial 5.
Prezentacja i interpretacja wyników badan wlasnych

5.1. Charakterystyka badanej grupy……… 71
5.2. Budżet czasu wolnego badanej grupy mlodziezy……… 71
5.3. Formy spedzania czasu wolnego……… 74
5.4. Uwarunkowania czasu wolnego badanej grupy ………78
5.5. Zaangazowanie rodziców i szkoly w organizacje czasu wolnego mlodziezy……… 82
5.6. Inwentarz zajęć pozaszkolnych, rekreacyjnych i sportowych skierowanych do młodzieży na terenie gminy xyz ………91


Wnioski z badan ……… 103
Wykaz (spis) tabel……… 107
Wykaz zródel i literatury ………108
Aneks………112
1. Kwestionariusz ankiety
2. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
3. Kwestionariusz wywiadu z nauczycielem
Streszczenie pracy ………119Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>