Kuratela sadowa a proces resocjalizacji nieletnich

 


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Kuratela sadowa w u ujęciu teoretycznym

1.1. Kuratela sadowa, kurator – analiza definicyjna pojec………..5
1.2. Kuratela sadowa w aspekcie historycznym………..7
1.3. Modele kurateli sadowej………..13
1.4. Kuratela jako metoda w wychowaniu resocjalizacyjnym………..20
1.5. Kategoria zawodowa oraz funkcje kuratora sadowego………..24


Rozdzial II.
Zalozenia metodologiczne pracy

2.1. Cel i przedmiot badan………..32
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………..33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..37
2.4. Organizacja i przebieg badan………..42


Rozdzial III.
Kurator sadowy w procesię resocjalizacji nieletnich w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji………..43
3.2. Realizacja funkcji kuratora………..48
3.3. Uwarunkowania efektywnosci pracy kuratorów ………..54
3.4. Oceny skutecznosci pracy kuratorów………..68


Posumowanie. Wnioski z badan………..71
Bibliografia………..77
Aneksy………..81


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>