Kynoterapia jako wspierajaca forma terapii dziecka autystycznego

Wstęp ………..5

Rozdzial I
Wykorzystanie metody behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym

1.1. Definicje autyzmu ………..8
1.2. Przyczyny autyzmu ………..11
1.3. Charakterystyka dzieci z autyzmem ………..17
1.3.1. Rozwój spoleczny………..18
1.3.2. Komunikacja dzieci z autyzmem ………..23
1.3.3. Rozwój poznawczy dzieci autystycznych ………..25
1.4. Metoda behawioralna w pracy z dziecmi autystycznymi ………..26
1.4.1. Cele metody behawioralnej ………..26
1.4.2. Cechy terapii behawioralnej ………..28
1.4.3. Etapy terapii behawioralnej ………..29

Rozdzial II
Znaczenie psa w terapii dzieci – o kynoterapii

2.1. Rola psa w życiu czlowieka………..33
2.2. Historia terapii z udzialem zwierzat ………..35
2.2.1. Historia kynoterapii w Polsce ………..38
2.3. Rozumienie terminu „kynoterapia” ………..41
2.4. Formy i metody pracy z psem ………..42
2.4.1. Animal Assisted Activity – Aktywnosc z udzialem zwierzat ………..42
2.4.2. Animal Assisted Therapy – Terapia z udzialem zwierzat ………..43
2.4.3. Animal Assisted Education – Edukacja z udzialem zwierzat ………..46
2.5. Cele kynoterapii ………..47
2.6. Odbiorcy kynoterapii……….. 49
2.7. Pies terapeuta ………..51
2.7.1. Dobór psa do kynotarapii ………..51
2.7.2. Cechy psa w terapii kontaktowej ………..53
2.7.3. Klasy psów terapeutycznych ………..54
2.8. Czlowiek w roli kynoterapeuty ………..55
2.8.1. Stopnie kwalifikacji kynoterapeuty ………..55
2.8.2. Kodeks etyki kynoterapeuty ………..56
2.8.3. Warunki pracy zespolu kynoterapeutycznego……….. 58

Rozdzial III
Kynoterapia w autyzmie

3.1. Program TEACCH z wykorzystaniem psiego terapeuty ………..63
3.2. Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne z wykorzystaniem kynoterapii ………..65
3.3. Terapia psychomotoryczna i wykorzystanie psa……….. 67
3.4. Cwiczenia opracowane przez M. Klein ………..69
3.5. Przebieg zajęć z psim terapeuta ………..72
3.6. Przykladowe scenariusze zajęć z kynoterapii……….. 74

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych
1.1. Przedmiot i cele badan………..78
1.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..79
1.3. Hipotezy badawcze……….. 83
1.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..83
1.5. Charakterystyka terenu badan danej populacji……….. 88
1.6. Organizacja i przebieg badan ………..88

Rozdzial V
Analiza badan wlasnych

5.1. Podsumowanie badan wlasnych ………..99

Zakończenie ………..102
Zalaczniki ………..105
Bibliografia ………..107


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>