Laczenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Harmonizacja prawa polskiego……….5

1.1. Wspólnota czy izolacja.
1.2. Istota naszych zobowiazan.
1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji.


Rozdzial II.
Laczenie się spólek………..12

2.1. Regulacja w europejskim prawie spólek.
2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartosciowymi.
2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej.
2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym.


Rozdzial III.
Sposoby laczenia się spółek (przepisy ogólne art. 491-497 k. s. h., a rozwiazania unijne)………..21

Rozdzial IV.
Procedura laczenia się spólek………..23

4.1. Trzy fazy modelowego ‚postępowania laczeniowego’.
4.1.1. Faza czynnosci przygotowawczych (menedzerska). Badania bieglych – przepisy intertemporalne.
4.1.2. Faza uchwal zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia („wlascicielska”).
4.1.3. Faza rejestracji i ogloszenia polaczenia.
4.2. Dzien polaczenia.
4.3. Odrebny zarzad majatkami laczacych się spólek.

Rozdzial V.
Uproszczone laczenie się spółek kapitalowych………..36

5.1. Laczenie się bez powziecia uchwaly.
5.2. Niestosowanie niektórych przepisów.
5.3. Ochrona wspólników i akcjonariuszy mniejszosciowych.
5.4. Laczenie się „malych” spółek z o. o.
5.5. Uproszczone postepowanie laczeniowe spółki dominujacej ze spólka zalezna.
5.6. Laczenie się z udzialem spółek osobowych (art. 517-527 k. s. h.).

Rozdzial VI.
Czynnosci rejestracyjne zwiazane z wpisem laczenia się spółek handlowych………..47

6.1. Przepisy regulujace rejestracje.
6.2. Zglaszanie uchwal o polaczeniu spółek do sadu rejestrowego wg art. 507 § 1 i art. 542 § 1 k. s. h., a zglaszanie polaczenia.
6.3. Wniosek o wpis polaczenia spółki i postepowanie rejestrowe.
6.4. Przedmiot zgloszenia do sadu.
6.5. Warunki waznosci i skutecznosci wpisu.


Rozdzial VII.
Skutki prawne laczenia się spólek………..57

8.1. Sukcesja uniwersalna na podstawie art. 494 k. s. h., tj. spólka przejmujaca wstepuje we wszystkie prawa i obowiazki spółki przejmowanej albo spółek laczacych się przez zawiazanie nowej spólki.
8.2. Ochrona praw pracowników spółki przejetej.
8.3. Przepisy intertemporalne (art. 617-618 k. s. h.).


Zakończenie…….61

Do pracy nie zostala dodana bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>