Ładunki niebezpieczne w międzynarodowym transporcie drogowym 1.39/5 (95)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Zagadnienia składowania i transportu ładunków niebezpiecznych

1.1. Definicja, klasyfikacja i identyfikacja materiałów niebezpiecznych………. 5
1.2. Przechowywanie i magazynowanie substancji niebezpiecznych ……….14
1.3. Transport ładunków niebezpiecznych………. 18
1.4. Opakowanie i oznakowanie ładunków niebezpiecznych………. 25


Rozdział 2
Transport drogowy ładunków niebezpiecznych w Unii Europejskiej

2.1. Regulacje prawne i zalecenia Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego ładunków niebezpiecznych ……….39
2.2. Spedycja w przewozie ładunków niebezpiecznych ……….43
2.3. Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych ……….47


Rozdział 3
Przewóz ładunków niebezpiecznych na wybranym przykładzie

3.1. Wymagania w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych ……….55
3.2. Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych ……….57
3.3. Analiza kosztów przewozu ładunków niebezpiecznych………. 61


Podsumowanie ……….66
Bibliografia………. 67
Wykaz rysunków i tabel ……….69

Oceń