Laserowe łączenie stali stosowanych na kotły energetyczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wstęp ……….. 6

2. Ogólna charakterystyka spawania laserowego oraz materiałów stosowanych na elementy kotłów energetycznych
2.1. Materiały stosowane na kotły energetyczne ……….. 7
2.2. Powstanie i rozwój technologii spawania laserowego ……….. 9
2.3. Obróbka laserowa materiałów ……….. 11
2.4. Rodzaje laserów spawalniczych ……….. 13
2.5. Zalety i wady spawania laserowego ……….. 15
2.6. Parametry spawania laserowego ………..16

3. Cel pracy i przebieg badań złącza spawanego……….. 18

3.1. Badanie mikrostruktury złącza spawanego za pomocą mikroskopu optycznego ……….. 20
3.2. Pomiar mikrotwardości złącza spawanego ………..28

Wnioski ……….. 33
Bibliografia ……….. 34

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie