Lean Management – istota, zasady, instrumenty Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

11 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp ………..3

Rozdział 1
Lean management

1.1 Definicje i nazewnictwo ………..4
1.2 Historia ………..7
1.3 Koncepcja Kaizen……….. 10
1.3.1 Definicje ………..10
1.3.2 Zasady ………..12
1.4 Koncepcja Lean Management……….. 13
1.4.1 Istota i cele ………..13
1.4.2 Zasady……….. 16

Rozdział 2
Instrumenty lean management – wybrane techniki

2.1 Klasyfikacja instrumentów ………..19
2.2 Technika 5 Why ………..20
2.3 Technika Poka Yoke……….. 24
2.4 Technika Mapowania strumienia wartości (VSM) ………..28

Rozdział 3
Zastosowanie instrumentu vsm – studium przypadku

3.1 Przedmiot i cel badań……….. 36
3.2 Metodyka badań ………..36
3.3 Podmiot badań ………..39
3.4 Wyniki badań ………..40
3.5 Wnioski końcowe i rekomendacje……….. 53

Podsumowane……….. 54
Literatura ………..55
Spis ilustracji ………..58
Spis tabel ………..58
Załącznik 1 – Objaśnienia ikon na mapach VSM ………..59
Załącznik 2 – Wyniki pomiarów i obliczeń ………..61
Załącznik 3 – Transkrypcja wywiadu z liderem zespołu……….. 67

Oceń