Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep………6

Rozdzial I
Zródla finansowania przedsiebiorstwa
1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8
1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12
1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16

Rozdzial II
Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa

2.1. Istota i geneza leasingu………20
2.2. Cechy leasingu………23
2.2.1. Przedmiot leasingu………23
2.2.2. Uczestnicy transakcji leasingowej………25
2.2.3. Schemat transakcji leasingu………27
2.3. Rodzaje leasingu………29
2.4. Warunki umowy oraz formy jej zabezpieczenia………31
2.5. Zalety i wady leasingu………34

Rozdzial III
Kredyt jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa

3.1. Istota i geneza kredytu………36
3.2. Rodzaje kredytów………37
3.3. Wniosek kredytowy………40
3.4. Wniosek kredytowy i jego analiza………42
3.5. Elementy umowy kredu………45

Rozdzial IV
Analiza porównawcza leasingu i kredytu

4.1. Róznice miedzy leasingiem a kredytem………48
4.2. Efekt tarczy podatkowej przy wykorzystaniu leasingu i kredytu………51
4.3. Analiza rynku leasingu i kredytu w latach 2016-2018………53

Podsumowanie………58
Bibliografia………59
Spis tabel………61
Spis rysunków………62