Lifelong learning jako forma samodoskonalenia osób dorosłych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Istota lifelong learning

1.1.Charakterystyka pojęć związanych z uczeniem się przez całe życie
1.2. Różne formy uczenia się jako metody wspierania rozwoju
1.3. Dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka


Rozdział II
Istota samodoskonalenia

2.1. Pojęcie i metody samodoskonalenia
2.2. Obraz siebie w procesie rozwoju osobistego
2.3. Pojęcie i znaczenie kompetencji
2.4. Rozwijanie kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych


Rozdział III
Idea lifelong learning na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Oceń