Literatura pieciolatka – tematyka, wartosci, srodki artystyczne


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Podstawowe zagadnienia literatury dzieciecej

1.1. Pojecia zwiazane z literatura dziecieca………… 7
1.2. Rozwój literatury dzieciecej na przestrzeni wieków………… 10
1.3. Sposoby pracy z literatura …………16


Rozdzial II
Rozwój dziecka piecioletniego

2.1. Rozwój psychiczny i spoleczno-emocjonalny dziecka piecioletniego………… 23
2.2. Recepcja literatury przez dziecko piecioletnie …………29
2.3. Wpływ literatury na dziecko w wieku przedszkolnym …………33


Rozdzial III
Kanon literatury pieciolatka

3.1. Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu kontaktów dziecka z ksiazka………… 39
3.2. Cechy lektur pieciolatka …………42
3.3. Kanon lektur dla pieciolatka …………46


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan …………50
4.2. Problemy badawcze i hipotezy …………51
4.3. Metody i techniki prowadzonych badan………… 55
4.4. Zmienne i ich wskazniki………… 58
4.5. Charakterystyka terenu badan …………62
4.6. Organizacja i przebieg badan …………66


Rozdzial V
Analiza wyników badan

5.1. Analiza kwestionariusza ankiety dla rodziców …………68
5.2. Analiza kwestionariusza ankiety dla nauczycieli………… 76
5.3. Weryfikacja hipotez …………85


Zakończenie i wnioski …………87
Bibliografia …………89
Spis tabel i wykresów………… 93
Aneks………… 95


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>