Logistyka jako narzędzie Quick Response

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp ……….2

Rozdział I
Logistyka jako element funkcjonowania gospodarki

1.1. Istota i pojęcie logistyki………. 4
1.2. Proces logistyczny ……….10
1.3. Koszty logistyki………. 15
1.4. Miejsce logistyki w gospodarce ……….18

Rozdział II
Quick Responde jako model procesu logistycznego

2.1. Pojęcie QR……….21
2.2. Model QR jako połączenie marketingu i logistyki ……….25
2.3. Koncepcja Just-in-time i zarządzanie łańcuchem dostaw ……….31

Rozdział III
QR w zastosowaniu w przedsiębiorstwie

3.1. Planowanie łańcucha dostaw ……….37
3.2. Współpraca z dostawcami ……….42
3.3. Obszary możliwej optymalizacji procesów………. 44
3.4. Przepływ informacji i jej znaczenie w funkcjonowaniu modelu ……….47
3.5 Kierunki i propozycje zmian ……….49

Zakończenie ……….54
Bibliografia………. 56
Spis tabel, rysunków, wykresów ……….60