Logistyka Policji w trakcie zabezpieczenia imprez masowych

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Prezentacja logistyki w organizacjach

1.1. Pojęcie i istota logistyki ………..5
1.2. Rodzaje logistyki i różnice między nimi ………..9
1.3. Logistyka w Policji ………..13

Rozdział II
Charakterystyka imprez masowych

2.1 Rodzaje imprez masowych ………..17
2.2 Zadania organizatora imprez masowych ………..21
2.3. Zagrożenia wynikające z organizacji imprez masowych ………..25

Rozdział III
Logistyka Policji w trakcie imprez masowych

3.1. Charakterystyka działań Policji w trakcie meczy piłkarskich ………..29
3.2. Charakterystyka działań Policji w trakcie koncertów muzycznych ………..33
3.3. Charakterystyka działań Policji w trakcie zgromadzeń publicznych……….. 36

Zakończenie ………..41
Bibliografia……….. 43
Spis tabel i rysunków ………..47