Logistyka produkcji w firmie z branży aparatury elektrycznej

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….. 5

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia z obszaru logistyki produkcji

1.1. Rodzaje procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie ………..7
1.2. Określenie pojęcia i zakresu logistyki produkcji……….. 8
1.3. Rola oraz główne cele logistyki produkcji……….. 10
1.4. Nowoczesne koncepcje zarządzania wspomagające proces produkcji……….. 14
1.5. Infrastruktura wspomagająca logistykę produkcji ………..24


Rozdział 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa „Termoaparatura Wrocław”

2.1. Historia i podstawowe informacje o przedsiębiorstwie……….. 28
2.2 Profil działalności i cele przedsiębiorstwa……….. 33
2.3. Struktura organizacyjna ………..35
2.4. Charakterystyka dostawców i klientów firmy……….. 36
2.5 Strategie działalności produkcyjnej ………..38


Rozdział 3
Analiza procesu produkcyjnego w firmie Termoaparatura

3.1. Przedstawienie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie……….. 43
3.2. Przedstawienie danych podstawowych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym……….. 51
3.3. Propozycja usprawnienia procesu produkcyjnego ………..56
3.4 Analiza porównawcza propozycji usprawnienia z obecnym procesem produkcyjnym……….. 58


Zakończenie……….. 60
Bibliografia ………..62
Spis rysunków i zdjęć ………..64
Spis tabel ………..65