Logistyka w gospodarce magazynowej na przykładzie firmy Caolin

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I
Wybrane zagadnienia współczesnej logistyki

1.1. Powstanie i rozwój logistyki………… 4
1.2. Pojęcie logistyki …………7
1.3. Cele, założenia i właściwości logistyki………… 11
1.4. Użyteczne systemy logistyki………… 14
1.5. Struktura systemu logistycznego …………20

Rozdział II
Magazynowanie zapasów w ujęciu logistycznym

2.1. Magazyn i jego funkcje …………25
2.2. Organizacja gospodarki magazynowej………… 29
2.3. Narzędzia klasyfikacji produktów …………34
2.4. Wymogi i normy w zakresie gospodarki magazynowej………… 37

Rozdział III
Procesy logistyki magazynowej w firmie Caolin

3.1. Opis firmy …………41
3.2. Charakterystyka magazynów i ich funkcje w firmie …………43
3.3. Przyjmowanie materiału do produkcji………… 47
3.4. Organizacja pracy w magazynie …………51

Zakończenie …………58
Spis wykorzystanych źródeł …………60
Spis rysunków …………62