Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym X

29 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział 1
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji w kontekście analizy literatury

1.1. Logistyka zaopatrzenia – pojęcie oraz ogólna charakterystyka ……….6
1.2. Logistyka dystrybucji – pojęcie oraz ogólna charakterystyka ……….10
1.3. Nowoczesne narzędzia informatyczne do zarządzania procesami logistycznymi w zaopatrzeniu i dystrybucji ……….14
1.4. Powiązanie logistyki zaopatrzenia z logistyką dystrybucji ……….19

Rozdział 2
Charakterystyka firmy X i jej miejsce w branży

2.1. Opakowania PET w branży tworzyw sztucznych ……….25
2.2. Przedmiot działalności firmy X………. 30
2.3. Pozycja konkurencyjna badanego podmiotu w branży………. 35

Rozdział 3
Analiza funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w firmie X. Propozycje usprawnień

3.1. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X – charakterystyka, procesy i strategie………. 39
3.2. Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie X – charakterystyka, procesy i strategie………. 43
3.3. Ocena funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i dystrybucji w firmie X………..51
3.4. Propozycje usprawnień i przykładowe rozwiązania wykrytych problemów ……….61

Zakończenie ……….65
Bibliografia ……….67
Źródła internetowe ……….69
Spis tabel ……….70
Spis rysunków ……….71
Załączniki ……….73

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto