Logistyka

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów
1.2. Funkcje dystrybucji produktów
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu

Rozdzial II.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych
2.3. Wybór kanalów dystrybucji
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji
2.3.2. Etapy wyboru kanalów
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji

Rozdzial III.
Charakterystyka Cukrowni XYZ jako podmiotu badawczego ……..37

3.1...

więcej

Polityka transportowa miasta XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka transportu

1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3
1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5
1.3. Transport miejski ……..8


Rozdzial II.
Polityka transportowa

2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10
2.2. Cele polityki transportowej……..18
2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19


Rozdzial III
Polityka transportowa miasta XYZ

3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25
3.2. Polityka transportowa miasta XYZ ……..39
3.3. Pozytywne aspekty wprowadzenia polityki transportowej…….. 45


Zakończenie…….. 51
Bibliografia ……..52

 
więcej

Komunikacja tramwajowa w Warszawie.


Rozdzial I.
Wstęp

Rozdzial II.
Transport zbiorowy w miescie

2.1 Rola komunikacji miejskiej
2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego

Rozdzial III.
Historia Tramwajów Warszawskich

3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej
3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918
3.3 Okres miedzywojenny
3.4 Wybuch wojny i okupacja
3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960

Rozdzial IV.
Infrastruktura

4.1 Siec i zasilanie
4.2 Tory
4.3 Tabor

Rozdzial V.
Przewozy na liniach Tramwajów Warszawskich

Rozdzial VI.
Organizacja, finansowanie i koszty komunikacji tramwajowej

Rozdzial VII.
Szanse i zagrozenia komunikacji tramwajowej w Warszawie

Rozdzial VIII.
Podsumowanie i wnioski koncow...

więcej

Transport Unii Europejskiej i Polski.

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4

Rozdzial II
Transport Unii Europejskiej.

2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5
2.2. Rynek usług transportowych……..7
2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11

Rozdzial III
Przyporzadkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unie Europejska.

3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu……..17
3.1.1.Transport kolejowy……..20
3.1.2.Transport lotniczy……..21
3.1.3. Transport morski……..22
3.1.4. Transport wodny – sródladowy……..23
3.2...

więcej

Pojecie transportu i jego funkcjeWstęp

Rozdzial I.
Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu

1.1 Pojecie transportu
1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej
1.3 Przedmiot transportu
1.4 Funkcje transportu
1.5 Rynek usług transportowych

Rozdzial II.
Strategia firm transportowych

2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe
2.2 Marketing w transporcie
2.3 Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firma transportowa

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


 
więcej

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Pojecie i zasady polityki transportowej………..5

1.1. Pojecie wspólnej polityki
1.2. Cele i priorytety polityki transportowej
1.3. Zasady polityki transportowej
1.4. Obszary polityki transportowej
1.4.1. Transport kolejowy
1.4.2. Transport drogowy
1.4.3. Transport lotniczy
1.4.4. Transport morski
1.4.5. Transport wodny sródladowy


Rozdzial II.
Polityka transportowa a UE………..17
2.1. Wspólny rynek transportowy

2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz realizacji zalozen wspólnej polityki transportowej
2.2.1. Transport kolejowy i jego znaczenie w polityce Unii Europejskiej
2.2.2. Transport drogowy w polityce Unii Europejskiej
2.2.3...

więcej

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Wstęp………1

Rozdzial I.
Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3

1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3
1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8
1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14
1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28
1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30


Rozdzial II.
Obsługa klienta i jej elementy………39

2.1. Pojecie obslugi klienta………39
2.2. Elementy obslugi klienta………40
2.3. Strategie obslugi klienta………45
2.4. Efektywna obsługa klienta………49


Rozdzial III.
Przewaga konkurencyjna i jej znaczenie w logistyce dystrybucji i obsludze klienta………52

3.1 Istota i charakterystyka przewagi konkurencyjnej………52
3.2...

więcej

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej.


Wstęp ………5

Rozdzial I.
Cel zakres, material i metodyka pracy

1. Cel i zakres pracy ………7
2. Materialy i metodyka pracy


Rozdzial II.
Transport lotniczy i jego infrastruktura

1. Pojecie transportu lotniczego ………9
2. Struktura lotnisk w Polsce ………10
2.1. Lotniska o znaczeniu centralnym ………12
2.2. Lotniska o znaczeniu regionalnym ………13
2.3. Lotniska o znaczeniu lokalnym ………14
3. Infrastruktura ………15
3.1. Infrastruktura liniowa ………16
3.2. Infrastruktura punktowa ………17


Rozdzial III.
Zagadnienia organizacyjne transportu lotniczego w Polsce

1. Struktura organizacyjna transportu lotniczego ………19
2. Oferowane usługi ………22
2.1. Oferty lotów do miejsc atrakcyjnych turystycznie ………26
2.2...

więcej

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Logistyka w uslugach………..5

1.1 Istota logistyki
1.2 Outsourcing usług logistycznych
1.3 Uslugi logistyczny
1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej
1.5 Rozwój logistyki w uslugach


Rozdzial II
Logistyczna obsługa klienta………..24

2.1 Definicja logistycznej obslugi klienta
2.2 Elementy obslugi klienta
2.3 Obsługa klienta marketingowa a logistyczna
2.4 Mierniki obslugi klienta
2.5 Analiza zintegrowanych systemów przeplywu informacji w aspekcie obslugi klienta
2.6 Logistyczna obsługa klienta w uslugach transportowych


Rozdzial III
Fazy logistycznej obslugi klienta w sprzedaży usług transportowych………..45

3...

więcej

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1
Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania.

1.1. Pojecie menedzera. ……… 5
1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9
1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11
1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15
1.2.3. Funkcje menedzera w zaleznosci od systemu funkcjonowania organizacji ……… 22
1.3. Menedzer – przywódca w przedsiębiorstwie logistycznym ……… 28


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan

2.1. Przedmiot i cele badan ……… 35
2.1.2. Problemy i hipotezy ……… 36
2.1.3. Dobór metod i narzedzi badawczych ……… 37
2.2. Charakterystyka badanego srodowiska. ……… 39


Rozdzial 3
Wymagania i ich ewolucja w...

więcej

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS.


Wstęp

Rozdzial 1.
Historia systemu GPS

Rozdzial 2.
Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar

2.1. Segment satelitarny GPS
2.2. Segment kontroli GPS
2.3. Segment uzytkownika GPS

Rozdzial 3.
Zasada działania systemu GPS

3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji
3.2. Standardowy serwis pozycyjny – SPS
3.3. Bledy GPS
3.4. Róznicowy system GPS (DGPS)

Rozdzial 4.
Odbiorniki GSM

4.1. Zasada działania odbiornika GPS
4.2. Funkcje uzytkowe standartowych odbiorników GPS
4.3. Typowe mapy nawigacyjne uzywane w odbiornikach GPS

Rozdzial 5.
Zastosowanie systemu GPS

5.1. GPS w wojsku
5.2. GPS w geodezji
5.3. Monitoring srodowiska
5.4. Monitoring w lotnictwie

Rozdzial ...

więcej

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym.


Wstęp………..5
Cel pracy……….7
Metodyka pracy………. 8
Wykaz stosowanych pojec………. 9

Rozdzial 1.
Transport sanitarny

1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12
1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14
1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18
1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18
1.5.Transport lotniczy……….19
1.6.Transport poza granicami kraju……….20

Rozdzial 2.
Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego.

2.1. Nieprawidlowe wykorzystanie karetek systemowych na przykładzie XYZ Pogotowia Ratunkowego……….23
2.2. Calodobowa opieka medyczna, a swiadomosc spoleczna……….24
2.3...

więcej

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego.


Wstęp………4

Rozdzial I
Transport -charakterystyka

1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5
1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7
1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12


Rozdzial II
Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy.

2.1 Dostep do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16
2.2 Dostep do zwodu przewoznika w Polsce……….23
2.3 Wspólnotowe prawo jazdy i dodatkowe kwalifikacje kierowcy……….31


Rozdzial III.
Wolnosc dostepu do rynków miedzynarodowych, ubezpieczenia praz kontrola przewozników

3...

więcej

Konsekwencje miedzynarodowych regul handlowych Incoterms 2000 dla logistycznego zarządzania przeplywem ladunku

1.Wstęp……….2

2. Cel pracy……….3

3. Istota i znaczenie miedzynarodowych regul handlowych……….3

4. Terminologia……….5

5. Zasady stosowania Incoterms……….7

6. Formuly Transportowe a rózne rodzaje transportu……….8

7. Gestia transportowa……….9

8. Bil of Loading – znaczenie listy zaladunkowej……….10

9. Odprawa Celna……….11

10. Podzial Kosztów……….14

11. Klasyfikacja Formul……….17

12. Międzynarodowe reguly zawierania i realizacji kontraktów handlowych

12.1 Grupa E – Departure……….19
12.1.1 EXW – Ex Works……….19
12.2 Grupa F – Main Carriage Unpaid……….21
12.2.1 FCA – Free Carrier……….22
12.2.2 FAS – Free Alongside Ship……….25
12.2.3 FOB – Free on Board……….28
12.3 Grupa C – Main Carriage Paid……….30
12.3...

więcej

Procesy zachodzace na Polskim rynku usług kurierskich w pierwszej dekadzie XXI w.


Wstęp………2

Rozdzial I
Rynek usług kurierskich – charakterystyka branzy

1. Poczatki działalności kurierskiej – nowego rodzaju usług transportowych………4
2. Dynamiczny rozwój i jego przyczyny………6
3. Rosnaca konkurencja………9
4. Zróznicowana oferta………11
5. Klienci………13


Rozdzial II
Uslugi kurierskie w latach 2000-2010

1. Pojawienie się nowych potrzeb jako impuls do wprowadzenia niestandardowych ofert………17
2. Obsługa nowych branz i nowych segmentów klientów………19
3. Rozwój e-handlu i jego wpływ na usługi kurierskie………20
4. Zróznicowane kanaly dystrybucji………22
5. Nowoczesne technologie………24


Rozdzial III
Wybrane firmy dzialajace w branzy KEP – analiza porównawcza

1...

więcej