Lokalne sieci komputerowe.


Wstęp………1

Rozdzial 1.
Rozwój i znaczenie lokalnych sieci komputerowych ………2

Rozdzial 2.
Organizacje stanowiace standardy ………5

2.1. ANSI ………5
2.2. IEEE ………6
2.3. ISO ………6
2.4. IEC ………6
2.5. IAB ………6

Rozdzial 3
Model referencyjny OSI ………7

3.1. Warstwa fizyczna ………8
3.2. Warstwa lacza danych ………8
3.3. Warstwa sieci ………8
3.4. Warstwa transportu……… 9
3.5. Warstwa sesji………9
3.6. Warstwa prezentacji ………9
3.7. Warstwa aplikacji……… 9

Rozdzial 4.
Osrodki transmisji ………10

4.1. Kable miedziane ………10
4.2. Wlókna szklane (swiatlowody)………11
4.3. Radio………12
4.4. Mikrofale……… 13
4.5. Podczerwien 13
4.6. Swiatlo laserowe 14

Rozdzial 5.
Typy sieci ………14

5.1. Sieci równorzedne ………14
5.2. Sieci oparte na serwerach……… 16

Rozdzial 6.
Standardy sieciowe ………17

6.1. Ethernet ………17
6.2. Fast Ethernet ………22
6.3. Token Ring……… 23
6.4. FDDI ………25

Rozdzial 7.
ATM……… 28

Rozdzial 8.
Metody dostepu do nosnika ………29

8.1. Dostep do nosnika na zasadzie rywalizacji……… 29
8.2. Dostep do nosnika na zasadzie pierscienia……… 29
8.3. Dostep do nosnika na zasadzie priorytetu zadan ………30
8.4. Dostep do nosnika w komutowanych sieciach LAN (przelaczania) ………31

Rozdzial 9.
Rozszerzanie sieci lokalnych ………32

9.1. Rozszerzanie za pomoca swiatlowodów ………33
9.2. Wzmacniaki ………33
9.3. Mosty ………34
9.4. Przelaczanie ………35

Rozdzial 10.
Protokoly sieciowe……… 36

10.1. Protokól Internetu, wersja 4 ………37
10.2. Protokóly IPX/SPX Novell……… 38
10.3. Pakiet protokolów AppleTalk firmy Apple ………38
10.4. NetBEUI ………39

Bibliografia

Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>