Luk triumfalny w architektuurze


Wstęp………2

Rozdzial I.
Charakterystyka triumfu………3

1. Pojecie triumfu………3
2. Rodzaje triumfu………3
3. Znaczenie polityczne………10


Rozdzial II
Przedstawienie triumfu w architekturze starozytnej (luki triumfalne, rzezby, fora)………20

1. Od Augusta do Trajana………21
2. Tiberius Iulius Caesar………25


Rozdzial III
Monety i gliptyka………35

1. Znaczenie monet i gliptyki………35
2. Monety za czasów Trajana………38
3. Monety za czasów Hadriana………38


Rozdzial IV
Wykorzystanie motywu triumfu w sztuce w róznych epok………40

1. Motyw triumfu w czasach rzymskich………40
2. Motyw triumfu w czasach nowozytnych………65


Zakończenie………71
Bibliografia………72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>