Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda 4/5 (10)

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep.

Rozdzial I
Analiza literatury i praktyki magazynowej

1. Gospodarka magazynowa
1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje
1.2 magazyn i jego glowne funkcje
1.3 procesy logistyczne w magazynie
1.4 infrastruktura magazynowa
1.5 magazyn silos i jego zastosowanie

Rozdzial II
Badania wlasne

2. Koncepcja badan wlasnych
2.1Charakterystyka obszaru gminy
2.1.1 polozenie obszaru gminy
2.2 uksztaltowanie terenu i budowa geologiczna
2.2.2 analiza danych
Projekt budowy

Rozdzial III
Podsumowanie i wnioski wlasne

3 Potrzeba budowy
3.1 Uzasadnienie wyboru dzialki
Podsumowanieborac prac

Oceń