Manipulacja wizerunkiem politycznym Andrzeja Dudy na przykładzie „Newsweek Polska” w okresie kampanii prezydenckiej 2014-2015

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Manipulacja retoryka i erystyka – definicje i funkcje

1.1 O pojęciu manipulacja – próba zdefiniowania pojęcia
1.2 Techniki manipulacji medialno-politycznej
1.3 Typy i cele manipulacji w ujęciu mediów
1.4 Manipulacja językowa we współczesnym języku polityki – przypadek nowomowy
1.4 Retoryka i erystyka w ujęciu politycznym – próba porządkowania definicji
1.5 Figury retoryczne – charakterystyka w ujęciu politycznym
1.6 Erystyka – próba porządkowania pojęć w ujęciu politycznym
1.7 Chwyty erystyczne – charakterystyka w ujęciu politycznym

Rozdział 2
Wizerunek polityczny – ujęcie teoretyczne

Wizerunek polityczny – ujęcie teoretyczne
2.1 Kapitalizacja zasobów wizerunku politycznego – komponenty wizerunku polityka
2.2 Typy wizerunków politycznych
2.3 Mediatyzowane wizerunki polityka – kategorie wizerunków pojawiające się w kampaniach wyborczych

Rozdział 3
Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy na łamach 'Newsweek Polska’

3.1 Kreowanie wizerunku politycznego Andrzeja Dudy na przykładzie „Newsweek Polska” w okresie kampanii prezydenckiej 2014-2015
3.2 Analiza treści tygodnika „Newsweek Polska” pod kątem zamieszczonych publikacji na temat Andrzeja Dudy w okresie kampanii prezydenckiej 2014-2015

Zakończenie
Bibliografia