Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Wpływ reklamy na model wspólczesnej rodziny


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Rodzina w społeczenstwie……….3

1.1. Postawy i zachowania prokreacyjne……….4
1.2. Funkcje rodziny……….13
1.3. Formy zycia rodzinnego……….14
1.4. Rodzina w Polsce……….24


Rozdzial 2.
Wpływ mediów na model zycia rodzinnego……….28

2.1. Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy……….28
2.2. Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie……….32
2.3. Oddzialywanie reklamy na rodzine……….34


Rozdzial 3.
Model wspólczesnej rodziny – na podstawie przekazów reklamowych……….36

3.1. Rola kobiety……….36
3.2. Obraz malzenstwa i rodziny……….48
3.3. Postawy spoleczenstwa wobec reklamy……….53


Rozdzial 4.
Rodzina w reklamie – obraz czy ksztaltowanie postaw……….63Bibli...

więcej

Agencja reklamowa. Studium wybranej firmy na przykładzie hipermarketu real.


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota marketingu………7

1.1. Charakterystyka marketingu………7
1.2. Niezmienne prawa marketingu………12
1.3. Podmiot marketingu – konsument………24

Rozdzial II
Aktywizacja sprzedazy………32

2.1. Instrumenty aktywizacji sprzedazy………32
2.2. Reklama i promocja………38
2.3. Agencja reklamowa………43

Rozdzial III
Skutecznosc reklamy na przykładzie hipermarketu ‚real’………55

3.1. Ogólne informacje o hipermarkecie ‚real’………55
...

więcej

Strategie marketingowe w działalności banku na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Rola marketingu w działalności banków………6

1.1 Marketing usług bankowych, istota, ewolucje,
znaczenie
1.2 Instrumenty marketingu-mix w działalności banków
1.3 Organizacja marketingu w bankach
1.4 Strategie marketingowe w działalności banków
– rodzaje, charakterystyka


Rozdzial II
Charakterystyka działalności XYZ S.A.
………37

2.1 Rynek usług bankowych w Polsce
2...

więcej

Analiza sprzedaży wybranych wyrobów.


Wstęp………4

Rozdzial I
Teoretyczne problemy funkcji sprzedazy………8

1. Program produkcji………8
2. Charakterystyka rynków………14
3. Obszary wyboru w zakresię sprzedazy………20
4. Czynniki wpływajace na polityke sprzedazy………26


Rozdzial II
Realizacja sprzedaży przez przedsiebiorstwo………31

1. Uwarunkowania działania przedsiębiorstwa na rynku………31
2. Analiza sprzedazy………39
3. Analiza produktów strategicznych………51


Rozdzial III
Kierunki aktywizacji sprzedazy………63

1. Zmiany w strategii produktu………63
2. Usprawnienie dystrybucji………65
3. Zróznicowanie polityki cenowej………69
4. Intensyfikacja dzialan promocyjnych………70


Zakończenie………75
Bibliografia………77
Spis tabel………79
Spis rysunków………80

 
więcej

Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5

1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5
1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17
1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26


Rozdzial II.
Procedury marketingowe w działalności banków………34

2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34
2.2. Cena produktów banku………41
2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46
2.4. Pojecie i elementy promocji………53
2.5. Personel jako element marketingu-mix………64
2.6. Strategie marketingowe banków………66


Rozdzial III.
Rola marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Banku
XYZ 70

3.1...

więcej

Sprzedaz produktów w Internecie.

Wstęp

Rozdzial 1.
Wykorzystanie Internetu w biznesie……….1

1.1. Rozwój Internetu – nowego medium……….1
1.2. Rodzaje usług sieciowych……….3
1.2.1. World Wide Web……….3
1.2.2. Poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne i IRC……….9
1.2.3. FTP……….10
1.2.4. Telnet……….10
1.3. Czym jest e-Biznes?………11
1.3.1. Co to jest handel elektroniczny?………12
1.3.2. Co to jest rynek elektroniczny?………13
1.3.3. Podzial rynku elektronicznego……….15
1.4. Rozwój handlu elektronicznego……….19
1.5. Rozwój e-commerce w Polsce……….20


Rozdzial 2.
Infrastruktura sprzedaży internetowej……….22

2.1. Wielkosc rynku internetowego……….22
Rys. 2.1. Populacja swiatowa [mld]………22
Rys. 2.4...

więcej

Charakterystyka rynku używek w Polsce.

Wstęp……….2

Rozdzial 1.
Charakterystyka rynku używek w Polsce………4

1.1. Uzywki jako produkt………4
1.2. Produkcja używek w Polsce………9
1.3. Uczestnicy polskiego rynku używek w latach 1990 – 2000………22


Rozdzial 2.
Tendencje i przemiany w spożyciu i wydatkach gospodarstw domowych w Polsce………32

2.1. Wydatki i spozycie zywnosci………32
2.2. Wydatki na mieszkanie………40
2.3. Wydatki na ochrone zdrowia………42

Rozdzial 3.
Przemiany w spożyciu używek w Polsce………47

3.1. Spozycie i wydatki na uzywki w Polsce………47
3.2. Analiza struktury i poziomu wydatków………64
3.3. Tendencje w spożyciu uzywek………72


Zakończenie………82
Bibliografia………84
Spis tabel………85
Spis wykresów………87

 
więcej

Produkt jako jeden z czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.


Wstęp

Rozdzial 1.
Wprowadzenie………6

1.1. Pojecie i znaczenie marketingu


Rozdzial 2. Wpływ produktu na zachowanie
konsumenta………11

2.1. Charakterystyka
produktu
2.1.1. Pojecie
produktu
2.1.2. Podzial produktów
2.1.3. Funkcje i atrybuty
produktu
2.2. Oddzialywanie poszczególnych cech produktu na postepowanie nabywców
2.2.1. Produkt
...

więcej

Zastosowanie marketingu w działalności menedzera na przykładzie firm XXX i YYY.

Wstęp………4

Rozdzial I
Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem.

1.1. Marketing jako sposób kierowania przedsiebiorstwem
w gospodarce rynkowej……….8
1.2. Istota zarządzania przedsiębiorstwem……….11
1.3. Misja i glówne cele przedsiębiorstwa……….13
1.4. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie………14
1.5. Zadania i narzedzia zarządzania
marketingowego……….17


Rozdzial II
Miejsce menedzera w marketingu.

...

więcej

Logistyczne i marketingowe aspekty dystrybucji produktów spozywczych.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Dystrybucja jako element marketing-mix………5

1.1. Ogólna charakterystyka elementów marketing-mix
………5
1.2. Rola dystrybucji w strategii marketingowej………15
1.3. Planowanie dystrybucji………21
1.4. Kanały dystrybucji i czynniki determinujace ich
wybór………24

Rozdzial II.
Logistyka jako zespół dzialan zarządzania
dystrybucja………31

2.1. Modelowanie systemu logistycznego w dystrybucji
………32
...

więcej

Marketingowe zarzadzanie w przedsiębiorstwie przemyslu wlókienniczego na przykładzie XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka rynku produktów wlókienniczych……….6

1.1. Specyfika rynku produktów wlókienniczych……….6
1.2. Wielkosc i struktura popytu……….9
1.3. Wielkosc i struktura podazy……….11


Rozdzial II
Marketingowe zarzadzanie przedsiębiorstwem……….21

2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………21
2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23
2.3. Strategie marketingowe w cyklu zycia rynkowego produktu………28


Rozdzial III
Charakterystyka XYZ ………32

3.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa………32
3.2. Charakterystyka modelu wlasnosciowo – organizacyjnego……….33
3.3. Poziom i struktura potencjalu wytwórczego………35
3.4...

więcej

Analiza zarządzania marketingowego na przykładzie XYZ.


Wstęp………3

Rozdizal 1.
Nowoczesna koncepcja zarządzania………5

1.1. Definicja i funkcje marketingu………5
1.2. Etapy podejmowania decyzji marketingowych………8


Rozdzial 2.
Rola planu marketingowego w przedsiębiorstwie………10

2.1. Struktura planu marketingowego………12
2.2. Rodzaje planów marketingowych………13


Rozdzial 3.
Charakterystyka XYZ……….22

3.1. Prezentacja firmy………22
3.2. Polityka prorynkowa i inwestycje kapitalowe………23


Rozdzial 4.
Plan marketingowy dla Wydzialu ABC………33

4.1. Streszczenie menedzerskie………34
4.2. Analiza sytuacji rynku………35
4.2.1. Rynek i jego charakterystyka………35
4.2.2. Produkt………38
4.2.3. Cena………39
4.2.4. Kanały dystrybucji………40
4.2.5. Sprzedaz………41
4.2.6. Technologia………43
4...

więcej

Ocena promocji realizowanej w XYZ.


Wstęp ……… 4

Rozdzial 1.
Promocja w instrumentarium marketingowym………6

1.1. Marketing jako nowoczesne spojrzenie na klienta………6
1.2. Kompozycja instrumentów marketingu-mix………10
1.3. Promocja jako element marketingu-mix………12
1.3.1. Istota promocji………12
1.3.2. Cele i funkcje promocji……… 16
1.3.3. Kompozycja promocji-mix………20
1.4. Zwiazki promocji z pozostalymi instrumentami marketingu-mix…….
..23


Rozdzial 2.
Charakterystyka instrumentów promocji-mix………34

2.1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
………34
2.1.1. Pojecie i istota reklamy………34
2.1.2. Charakterystyka środków reklamy………40
2.2. Charakterystyka promocji sprzedazy………49
2.3...

więcej

Marketing na rynku usług kosmetycznych na przykładzie salonu kosmetycznego XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek usług kosmetycznych jako elementy rynku dóbr i usług konsumpcyjnych………4

1.1 Pojecie rynku usług kosmetycznych………4
1.2 Zarys historyczny kosmetyki………7
1.3 Elementy rynku usług kosmetycznych………13


Rozdzial II.
Charakterystyka salonu XYZ………16

2.1 Struktura organizacyjna………16
2.2 Personel firmy i obsługa klienta………20
2.3 Klienci firmy………24
2.4 Pozycja firmy na rynku………26


Rozdzial III
Wybrane elementy marketingu w działalności salonu XYZ………29

3.1 Strategia produktu………29
3.2 Polityka cen………36
3.3 Strategia promocji………43
3.3.1 Reklama………47
3.3.2 Public relations………49
3.3.3 Internet………53
3.4 Polityka kadrowa………57
3...

więcej

Telemetria jako skuteczny srodek w tworzeniu kampanii reklamowych.


Wstęp………1

Rozdzial I
Reklama a inne instrumenty promocji……….3

1. Promocja jako narzedzie marketingowe………3
2. Charakterystyka reklamy jako instrumentu promocji………12
3. Proces tworzenia kampanii reklamowej………15


Rozdzial II
Wykorzystanie badan telemetrycznych w planowaniu kampanii telewizyjnej………26

1. Telemetria jako nowe zjawisko na rynku mediów telewizyjnych………26
2. Kryteria oceny jakosci badan………37
3. Definicje zmiennych parametrów ogladalnosci………41
4. Struktura widowni nadawców telewizyjnych………47


Rozdzial III
Badanie telemetryczne jako podstawa wyboru okreslonej stacji telewizyjnej przez reklamodawców na przykładzie TVP1, TVP2,
Polsatu………77

1...

więcej