Marketing terytorialny i akademicki jako czynniki rozwoju uczelni wyzszej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 grudnia 2020 0 Przez administrator


Wstep………..8

Rozdzial 1
Marketing terytorialny i marketing akademicki

1.1 Pojecie marketingu ………..10
1.2 Charakterystyka marketing terytorialnego……….. 13
1.3 Charakterystyka marketingu akademickiego……….. 17

Rozdzial 2
Stosowanie marketingu w praktyce

2.1 Marketing terytorialny i promocja Lodzi ………..18
2.2 Marketing akademicki i promocja Uniwersytetu Lódzkiego……….. 25
2.3 Marketing Wydzialu Zarzadzania UL i jego otoczenia……….. 27

Rozdzial 3
Czynniki wplywajace na zainteresowanie i podjecie studiów na WZ UL

3.1 Wplyw zmian demograficznych na ilosc studentów ………..32
3.2 Wplyw marketingu na zainteresowanie Wydzialem Zarzadzania UL……….. 35
3.3 Wyniki internetowego badania ankietowego „Wplyw marketingu terytorialnego i akademickiego na rozwój Uniwersytetu Lódzkiego” ………..38
3.4 Aspekty przyczyniajace sie do pozyskania studentów przez WZ UL ………..50

Podsumowanie ………..56
Streszczenie pracy……….. 60
Literatura ………..62
Spis tabel ………..63
Spis wykresów……….. 63
Zalaczniki……….. 63

Oceń