Marketing w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Zagadnienia metodologiczne małych i srednich przedsiebiorstw………5

1.1. Definicja przedsiębiorstwa, jego struktura organizacyjna………5
1.2. Klasyfikacja srednich i małych firm………17
1.3. Glówne cele funkcji przedsiebiorstw w gospodarce………26


Rozdzial II.
Procedury marketingowe w działalności banków………34

2.1. Produkt jako element marketingu-mix………34
2.2. Cena produktów banku………41
2.3. Polityka lokalizacji jako element strategii dystrybucji………46
2.4. Pojecie i elementy promocji………53
2.5. Personel jako element marketingu-mix………64
2.6. Strategie marketingowe banków………66


Rozdzial III.
Rola marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Banku
XYZ 70

3.1. Ogólna charakterystyka Banku XYZ………70
3.2. Oferta usług bankowych………………74
3.3. Organizacja działalności marketingowej Banku XYZ 78
3.4. Analiza SWOT………82
3.5. Instrumenty marketingu i warunki ich wykorzystania………85


Podsumowanie………92
Spis tabel………………94
Spis rysunków………95
Bibliografia………96

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>