Marketing wielopoziomowy jako koncepcja prowadzenia biznesu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 kwietnia 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Znaczenie współczesnego marketingu w kreowaniu rynku
1.1. Definicja, cele i funkcje marketingu
1.2. Ewolucja orientacji marketingowych
1.3. Złożoność segmentacji i pozycjonowania rynku
1.4. Komponenty systemu marketingu
1.5. Kierunki rozwoju marketingu

Rozdział II
Istota marketingu wielopoziomowego

2.1. Współczesne rozumienie marketingu wielopoziomowego
2.2. Marketing wielopoziomowy w ujęciu historycznym
2.3. Struktura i potencjał sektora marketingu wielopoziomowego
2.4. Profil sprzedawcy w marketingu wielopoziomowym
2.5. Społeczny wymiar marketingu wielopoziomowego

Rozdział III
Ocena wykorzystania koncepcji marketingu wielopoziomowego na przykładzie Federico Mahora

3.1. Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa
3.2. Aktywność analizowanego podmiotu na tle konkurencji
3.3. Działania marketingu wielopoziomowego w percepcji klientów
3.4. Propozycja usprawnienia działań badanego podmiotu oraz kierunki rozwoju marketingu wielopoziomowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Streszczenie

Oceń