Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ 4.39/5 (18)

22 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy
1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6
1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10
1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Założenia i cel badań ………17
2.2. Materiał badań……… 17
2.5. Metody i organizacja badań ………17

Rozdział 3
Wyniki badań własnych
3.1. Charakterystyka somatyczna ………19
3.2. Analiza wyników testu SES ………21

Podsumowanie i wnioski końcowe……… 29
Bibliografia ………31
Indeks tabel i wykresów……… 37
Streszczenie……… 39
Aneks ………40

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto