Metoda sylabowa Jagody Cieszynskiej w pracy z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju intelektualnym studium indywidualnego przypadku

Wstęp

Rozdzial 1.
Wieloaspektowosc procesu czytania

1.1 Definicje czynnosci czytania
1.2 Fizjologiczne i psychologiczne podstawy procesu czytania
1.3 Parcjalne zaburzenia rozwoju, a specyficzne trudnosci w czytaniu
1.4 Nabywanie umiejetnosci czytania w świetle wybranych badan naukowych


Rozdzial 2.
Metoda sylabowa autorstwa prof. Jagody Cieszynskiej

2.1 Zalozenia teoretyczne
2.2 Opis metody
2.3 Etapy nabywania umiejetnosci czytania
2.4 Pomoce dydaktyczne autorstwa prof. Jagody Cieszynskiej


Rozdzial 3.
Metodologia

3.1 Cel badan
3.2 Problem badawczy
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4 Organizacja zajec


Rozdzial 4.
Studium indywidualnego przypadku

4.1 Charakterystyka dziecka
4.2 Proponowany program pracy terapeutycznej z dzieckiem o nieharmonijnym przebiegu rozwoju intelektualnego
4.3 Wnioski badan i wskazania dla praktyki pedagogicznej


Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Wykaz tabel
Spis aneksów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>