Metoda symulacyjna w rozwiazywaniu zadanWstęp…………4

Rozdzial I
Metoda symulacyjna w rozwiazywaniu zadan w świetle literatury fachowej

1.1 Ogólnie o zadaniu tekstowym …………6
1.2 Istota, klasyfikacja i funkcje zadan w nauczaniu matematyki…………8
1.3 Rozwiazywanie zadan a podstawa programowa…………11
1.4 Trudnosci w rozwiazywaniu zadan a zasada przystepnosci…………13
1.5 Glówne etapy procesu rozwiazywania zadan wg G. Polyi …………17
1.6 Metoda symulacyjna na tle tradycyjnych metod rozwiazywania zadan…………21


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan…………31
2.2 Hipotezy badawcze…………33
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze…………34
2.4 Organizacja i opis badania naukowego…………40


Rozdzial III
Analiza i wynik badan naukowych

3.1 Postawy uczniów wobec rozwiazywania metoda symulacyjna zadan prostych…………41
3.2 Postawy uczniów wobec rozwiazywania metoda symulacyjna zadan zlozonych …………44
3.3 Wnioski…………51


Podsumowanie…………53
Bibliografia………… 54


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>