Metody aktywizujace w nauczaniu zintegrowanym w klasach 1-3


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota metod aktywizujacych

1.1. Pojecie metod aktywizujacych……….6
1.2. Znaczenie metod aktywizujacych dla rozwoju i aktywnosci dziecka……….9
1.3. Doswiadczanie poprzez metody aktywne ……….12

Rozdzial 2.
Aktywne nauczanie w ksztalceniu zintegrowanym

2.1. Rola nauczyciela w pracy metodami aktywizujacymi………. 17
2.2. Sposób wprowadzania i stosowania metod aktywizujacych – wskazniki dla wychowawców i nauczycieli………. 20
2.3. Praca w grupach jako element metod aktywizujacych………. 24

Rozdzial 3.
Typologia metod aktywizujacych

3.1. Metody integracyjne………. 33
3.1.1. Graffiti ……….34
3.1.2. Pajeczynka (klebuszek)………. 35
3.1.3. Krasnoludek ……….36
3.2. Metody tworzenia i definiowania pojec ……….37
3.2.1. Kula sniegowa ……….37
3.2.2. Mapa mentalna (pojeciowa) ……….38
3.2.3. Burza mózgów ……….40
3.3. Metody twórczego rozwiazywania problemów………. 41
3.3.1. 635 ……….41
3.3.2. Rybi szkielet ……….42
3.3.3. Szesc myslacych kapeluszy ……….43
3.4. Metody gier i zabaw dydaktycznych ……….45
3.4.1. Kuferek skarbów ……….45
3.4.2. Magiczny kalkulator………. 46
3.4.3. Dziwne powiedzonka ……….46
3.5. Metody dramy ……….46
3.5.1. Inscenizacja ……….49
2.5.2. Zywe obrazy ……….50
2.5.3. Wywiad ……….51
3.6. Metody ruchu rozwijajacego weroniki sherborne ……….51
3.7. Metody celestyna freineta ……….54

Zakończenie ……….57
Bibliografia ……….60
Streszczenie ……….62


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>