Metody aktywizujace w pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym


Wstęp.

Rozdzial 1
Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Rozwój fizyczny
1.2. Rozwój psychiczny


Rozdzial 2
Metody aktywizujace w wychowaniu przedszkolnym w świetle literatury.

2.1. Istota metod aktywizujacych
2.2. Metody aktywizujace w wychowaniu przedszkolnym
2.3. Metody aktywizujace a program wychowania przedszkolnego
2.4. Efektywność metod aktywizujacych


Rozdzial 3
Rola metod aktywizujacych w pracy z przedszkolakiem

3.1. Plastycznej
3.2. Muzycznej, ruchowej – rytmicznej i recytatorskiej
3.3. Przywiazanie do tradycji i kontynuowanie jej.
3.4. Kontakt dziecka z przyroda.


Rozdzial 4
Podstawy metodologiczne pracy

4.1. Uzasadnienie wyboru tematu
4.2. Problemy badawcze i hipotezy
4.3. Zmienne i wskazniki
4.4. Podstawowa terminologia
4.5. Metody i techniki badawcze
4.6. Organizacja i przebieg badan
4.7. Charakterystyka terenu badan


Rozdzial 5
Przyklady i analiza sytuacji eksperymentalnych

5.1. Struktura sytuacji edukacyjnych
5.2. Analiza przykladowych sytuacji eksperymentalnych


Rozdzial 6
Wpływ metod aktywizujacych na przyrost wiadomosci

6.1. Wyniki pomiaru poczatkowego
6.2. Wyniki pomiaru koncowego grupy E i K
6.3. Porównanie wyników pomiaru poczatkowego i koncowego


Rozdzial 7
Wpływ metod aktywizujacych na wzrost umiejetnosci

7.1. Wyniki pomiaru poczatkowego
7.2. Wyniki pomiaru koncowego grupy E i K
7.3. Porównanie wyniku pomiaru poczatkowego i koncowego


Rozdzial 8
Wpływ metod aktywizujacych na trwalosc wiadomosci i umiejetnosci

8.1. Wyniki pomiaru koncowego
8.2. Wyniki pomiaru dystansowego
8.3. Porównanie wyników pomiaru koncowego i dystansowego


Rozdzial 9
Wpływ metod aktywizujacych na operatywnosc wiedzy

9.1. Operatywnosc wiedzy w procesię nauczania – uczenia sie
9.2. Wyniki pomiaru koncowego grupy E i K


Zakończenie
Bibliografia
Aneks