Metody i formy pracy wychowawczej ukierunkowanej na zapobieganie agresji wśród wychowanków domu dziecka w krasnym polu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Zjawisko agresji wśród młodzieży

1.1 Zdefiniowanie zjawiska agresji
1.2. Przyczyny agresji
1.3. Rodzaje agresji
1.4. Agresja u dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych


Rozdział II
Domy dziecka jako instytucje opiekuńczo – wychowawcze w świetle literatury

2.1. Prawne podstawy funkcjonowania domu dziecka
2.2. Zadania i funkcje domu dziecka
2.3. Struktura i funkcjonowanie domu dziecka


Rozdział III
Metodologiczne aspekty badań

3.1. Charakterystyka badanej grupy
3.2. Przedmiot i cel badań
3.3. Problemy i hipotezy badawcze
3.4. Metody i narzędzia badawcze
3.5. Organizacja badań i jej etapy


Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych

4.1. Metody i formy pracy wychowawczejstosowane w Domu Dziecka w Krasnym Polu
4.2. Najczęściej wybierane metody i formy pracy wychowawczej przez wychowanków Domu Dziecka w Krasnym Polu
4.3. Skuteczność metod i form pracy wychowawczej w opinii wychowanków Domu Dziecka w Krasnym Polu
4.4. Efekty stosowania metod i form pracy wychowawczej w Domu Dziecka w Krasnym Polu


Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Akty normatywne
Spis tabel
Aneksy

Oceń