Metody i formy skutecznego wspóldziałania rodziców z przedszkolem w procesię kształtowania postaw i modyfikacji zachowan dzieci.


Wstęp………1

Rozdzial I
1.1. Rodzina wspólczesna jako grupa spoleczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3

1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16
1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidlowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26

Rozdzial II

2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37

2.2. Metody i techniki badan………40
2.3. Charakterystyka srodowiska i badanej populacji………44
2.4. Organizacja i przebieg badan………49

Rozdzial III
3.1. Swiadomosc i działania rodziców w zakresię usprawniania rozwojuintelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym………51

3.2. Rodzaje działalności wychowawczej rodziców na rzecz rozwoju spoleczno-moralnego………62
3.3. Ocena skutecznosci współpracy wychowawczej domu i przedszkola w opinii ankietowanych rodziców i nauczycieli dzieci szescioletnich………73
3.4. Rodzina w percepcji dzieci 6-letnich (w świetle analizy rysunków na
temat: ‚Moja rodzina’)………84Uogólnienia i wnioski………87


Spis tabel………93
Bibliografia………95
Aneksy………99 108

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>