Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp
……..
3

Rozdział I
Samobójstwa w czasie i przestrzeni
……..
8

1.1. Rys historyczny
……..
8
1.2. Współczesne kierunki badania samobójstw
……. 17
1.3. Przegląd dotychczasowych polskich badań nad
zjawiskiem samobójstw w świadomości społecznej
…….. 21


Rozdział II
Kondycja psychiczna Polaków w okresie
zmian systemowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku
…….. 24Rozdział III
Statystyka samobójstw w Polsce oraz
innych krajach …….. 35

3.1. Samobójstwa w Polsce w latach 1951-1995. Trendy
i dynamika zjawiska ……. 35
3.2. Samobójstwa w Polsce po roku 1995
…….
49
3.3. Samobójstwa w niektórych innych krajach
…….. 57


Rozdział IV
Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstw
…….. 63Rozdział V
Ankieta na temat opinii społecznej o
samobójstwach ……. 80Zakończenie
……..
108
Bibliografia
…….
111

Oceń