Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce.


Wstęp
……..
3

Rozdzial I
Samobójstwa w czasię i przestrzeni
……..
8

1.1. Rys historyczny
……..
8
1.2. Wspólczesne kierunki badania samobójstw
……. 17
1.3. Przeglad dotychczasowych polskich badan nad
zjawiskiem samobójstw w swiadomosci społecznej
…….. 21


Rozdzial II
Kondycja psychiczna Polaków w okresie
zmian systemowych lat dziewiecdziesiatych XX wieku
…….. 24Rozdzial III
Statystyka samobójstw w Polsce oraz
innych krajach …….. 35

3.1. Samobójstwa w Polsce w latach 1951-1995. Trendy
i dynamika zjawiska ……. 35
3.2. Samobójstwa w Polsce po roku 1995
…….
49
3.3. Samobójstwa w niektórych innych krajach
…….. 57


Rozdzial IV
Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstw
…….. 63Rozdzial V
Ankieta na temat opinii społecznej o
samobójstwach ……. 80Zakończenie
……..
108
Bibliografia
…….
111

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>