Metody oceny inwestycji na przykładzie projektu zakupu pensjonatu przez spólke celowa ‚XYZ sp. z o.o.’


Wstęp …………4

Rozdzial 1.
Pojecie i rodzaje inwestycji

1.1 Rodzaje inwestycji………… 5
1.2 Specyfika decyzji inwestycyjnych………… 7
1.3 Istota project finance………… 11


Rozdzial 2.
Efektywność projektu gospodarczego

2.1 Metody statyczne oceny projektu …………15
2.1.1 Proste stopy zwrotu …………16
2.1.2 Prosty okres zwrotu …………18
2.1.3 Ksiegowa stopa zwrotu …………20
2.2 Metody dynamiczne oceny projektu………… 22
2.2.1 Wartość biezaca netto- NPV………… 22
2.2.2 Wewnetrzna stopa zwrotu – IRR …………24
2.2.3 Sredni, wazony koszt kapitału -WACC …………26
2.3 Wskaznik rentownosci PI …………26
2.4 Analiza ryzyka inwestycji …………28
2.4.1 Analiza wrazliwosci …………29
2.4.2 Analiza scenariuszy …………32
2.5 Podstawowe wskazniki finansowe oceny przedsiębiorstwa …………33
2.5.1 Analiza plynnosci …………33
2.5.2 Analiza sprawnosci działania ………… 35
2.5.3 Analiza rentownosci …………36
2.5.4 Analiza zadluzenia …………38
2.6 Szacowanie wartosci nieruchomosci w podejsciu dochodowym, metoda zysków, technika kapitalizacji prostej …………39


Rozdzial 3.
Ocena projektu inwestycyjnego spółki XYZ sp. z o.o.

3.1 Charakterystyka spólki …………43
3.1 Charakterystyka inwestycji………… 43
3.1.1 Potrzeby kredytowe …………44
3.2 Otoczenie i branza …………47
3.4 Otoczenie geograficzne …………50
3.5 Konkurencja………… 52
3.6 Projekcja finansowa………… 54
3.6.1 Zalozenia makroekonomiczne………… 54
3.6.2 Prognoza przychodów i kosztów …………56
3.5.3 Prognoza sprawozdan finansowych …………76
3.6 Wycena wartosci przyszlej pensjonatu …………78
3.6 Ocena przedsiewziecia …………78
3.7 Ryzyko inwestycji- analiza scenariuszy …………82
3.8 Ryzyko inwestycji- analiza wrazliwosci …………87


Zakończenie …………92
Spis rysunków………… 94
Spis tabel …………94
Bibliografia …………95


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>