Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I.
Specyfikacja terroryzmu

1.1. Pojęcie terroru i terroryzmu ………… 4
1.2. Cele terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu

Rozdział II.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23.

2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych
2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników
2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania Terrpryzmu
2.4. Konwencja w Sprawie Przeciwdziałania Bezprawnym Czynom Przeciwko Zeglugi Morskiej
2.5. Regulacje Dotyczace Terroryzmu Lotniczego
2.5.1. Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnych Czynów Skierowanych Przeciwko Bezpieczenstwu Lotnictwa Cywilnego
2.5.2. Konwencja w Sprawie Przestepstw i Niektórych Innych Czynów Popelnionych Na Pokladzie Statków Powietrznych
2.5.3. Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnego Zawladniecia Statkiem

Rozdział III.
Miedzynarodowa walka z terroryzmem ………… 41

3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.1.1. Najwazniejsze rezolucje Rady Bezpieczenstwa ONZ
3.1.2. Konwencje oraz Protokoly ONZ
3.2. Akty prawne Unii Europejskiej
3.2.1. Decyzja Ramowa Rady o Zwalczaniu Terroryzmu
3.2.2. Decyzja Ramowa Rady o Wykonywaniu w UE Nakazów Zamrazania Wlasnosci Lub Dowodów
3.2.3. Europol i Eurojust
3.3. Rada Europy
3.4. Sojusz Pólnocno-Atlantycki (NATO)
3.5. Wybrane Organizacje Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie

Zakończenie………… 73
Bibliografia
Spis tabel i rysunków