Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego 4.44/5 (9)

18 lutego 2021 0 Przez administrator


Wstep

Rozdzial I
Miedzynarodowe planowanie podatkowe

1.1.Pojecie podatku
1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe
1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych
1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe


Rozdzial II
Kryteria wyboru raju podatkowego

2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza
2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych
2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura
2.4.Rynek wewnetrzny
2.5.System podatkowy
2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.5.1.1.Raje podatkowe zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.5.1.2.Raje podatkowe nie zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania


Rozdzial III
Zastosowanie rajów podatkowych w miedzynarodowym planowaniu podatkowym

3.1. Barbados
3.2.Jersey
3.3. Konfederacja Szwajcarska
3.4. Ksiestwo Lichtenstein
3.4 Ksiestwo Monako
3.5 Republika Cypru
3.6 Wielkie Ksiestwo Luksemburga.
3.7. Wyspy Men


Podsumowanie
Bibliografia

Oceń