Miejsce i rola Samorzadu Województwa Lubelskiego w Polityce Regionalnej.


Wstęp
Streszczenie
Slowa kluczowe

Rozdzial I
Województwo lubelskie- funkcjonowanie, rozwój, polityka

1.1 Polozenie województwa lubelskiego- zalety i wady
1.2 Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
1.3 Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny
1.4 Wpływ funduszy europejskich na rozwój województwa


Rozdzial II
Polityka regionalna i programy ulatwiajace jej prowadzenie

2.1 Geneza cele i zalozenia polityki regionalnej w Polsce
2.2 Podstawy rozwoju regionalnego
2.3 System zarządzania rozwojem
2.4 Programy operacyjne i programy rozwoju
2.5 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej


Rozdzial III
Podstawowe dokumenty kreujace polityke regionalna

3.1 Strategia jako narzedzie prowadzenia polityki regionalnej
3.2 Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
3.3 Priorytety i cele wyznaczone w strategii rozwoju regionalnego
3.4 Najwazniejsze dokumenty strategiczne województwa lubelskiego
3.5 Strategie rozwoju lokalnego

Zakończenie
Bibliografia

 
Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % !!! 2,46 zł zamiast 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony