Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów.


Wstęp

Rozdzial I
Czas wolny w życiu czlowieka

1. Definicje czasu wolnego
2. Czas wolny dziewcząt i chlopców
3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy


Rozdzial II
Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku

1. Definicje zwiazane z pojeciem „rekreacja”
2. Podzial rekreacji


Rozdzial III
Rola szkoly i rodziny w wychowaniu do rekreacji

Rozdzial IV Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1. Problem i zadania badawcze
2. Metody i techniki badawcze
3. Material i środowisko badan


Rozdzial V
Wyniki i analiza badan

1. Czas wolny ankietowanych i sposób jego wykorzystania
2. Działalność rekreacyjna mlodziezy
3. Rekreacja w rodzinie i podczas przerw wakacyjnych


Wnioski
Literatura
Zalaczniki

Kwestionariusz ankiety

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>