Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów. 4.28/5 (43)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Czas wolny w życiu czlowieka

1. Definicje czasu wolnego
2. Czas wolny dziewcząt i chlopców
3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy


Rozdział II
Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku

1. Definicje zwiazane z pojeciem „rekreacja”
2. Podzial rekreacji


Rozdział III
Rola szkoly i rodziny w wychowaniu do rekreacji

Rozdział IV Zalozenia metodologiczne badan wlasnych

1. Problem i zadania badawcze
2. Metody i techniki badawcze
3. Material i środowisko badan


Rozdział V
Wyniki i analiza badan

1. Czas wolny ankietowanych i sposób jego wykorzystania
2. Działalność rekreacyjna mlodziezy
3. Rekreacja w rodzinie i podczas przerw wakacyjnych


Wnioski
Literatura
Zalaczniki

Kwestionariusz ankiety

Oceń