Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym

1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7
1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20
1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31
1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo spóldzielcze ………37


Rozdzial 2.
Analiza rozwoju Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w latach 2000 – 2003 Oddzial Centrala Gdynia

2.1. Rozwój bazy czlonkowskiej w Spóldzielczej Kasię Oszczednosciowo-Kredytowej………42
2.2. Kształtowanie się struktury depozytów w Oddziale Centrala Gdynia w latach 2000 – 2003………48
2.3. Kształtowanie się struktury kredytów w Oddziale Centrala Gdynia w latach 2000 – 2003………54
2.4 Wynik finansowy Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo- Kredytowej………61


Rozdzial 3.
Działalność oszczednosciowo – kredytowa w Spóldzielczej Kasię Oszczednosciowo – Kredytowej

3.1. Struktura rachunków oszczednosciowych………68
3.2. Oprocentowanie depozytów w Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo –Kredytowej im F. Stefczyka w Gdyni i program ich ochrony ………77
3.3. Portfel kredytowy i jego zasady w Spóldzielczej Kasię Oszczednosciowo-Kredytowej im.F. Stefczyka………82
3.4. Windykacja naleznosci i formy zabezpieczenia pozyczek………89


Rozdzial 4.
Istota zarządzania finansami w SKOK

4.1. Rola Krajowej Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo – Kredytowej w funkcjonowaniu SKOK………94
4.2. Zadania i obowiazki rady nadzorczej i zarzadu w zarządzaniu finansami Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo – Kredytowej………98
4.3. Źródła funduszy i ich wykorzystanie………102
4.4. Analiza Swot………111


Zakończenie………123
Bibliografia………126
Akty prawne………129
Inne………130
Spis tablic………131
Spis rysunków………133

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>