Mobbing w miejscu pracy 4.59/5 (69)


Wstęp………4

Rozdział 1
Zjawisko mobbing

1. Definicja mobbingu
2. Definicja encyklopedyczna………6
3. Fazy mobbingu………7
4. Przyczyny mobbingu………8
5. Cechy mobbingu według heinza leymanna………9
6. Skutki mobbingu………12


Rozdział 2
Ooblicza mobbingu

1. Rodzaje mobbingu………14
2 Przykłady mobbingu………15
3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22


Rozdział 3
Mobbing jako patologia………24

Rozdział 4
Kodeks pracy a mobbing

1. Obowiązki pracodawcy dotyczące mobbingu………28
2. Odpowiedzialność karna pracodawcy………29
3. Obowiązki pracownika dotyczące mobbingu………34


Rozdział 5
Przeciwdziałanie mobbingowi………37

1. Prawne sposoby obrony przed mobbingiem………38
2. Psychologiczne sposoby obrony………40
3. Organizacje antymobbingowe………41


Zakończenie ………49
Bibliografia………51

 


Oceń