Mobbing w organizacji 4.54/5 (28)

18 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp…………2

Rozdział 1
Pojęcie mobbingu

1.1 Geneza i pojęcie mobbingu………… 5
1.2 Fazy mobbingu …………8
1.3 Profil psychologiczny mobbera oraz ofiary………… 13
1.4 Skutki mobbingu………… 17


Rozdział 2
Mobbing w Polsce i na świecie

2.1 Przykłady mobbingu w Stanach Zjednoczonych …………21
2.2 Przykłady mobbingu w Japonii………… 27
2.3 Przykłady mobbingu w Europie………… 30
2.4 Przykłady mobbingu w Polsce …………34


Rozdział 3
Odpowiedzialność pracodawcy

3.1 Prawne aspekty mobbingu …………39
3.2 Roszczenia ofiary względem pracodawcy………… 44
3.3 Odpowiedzialność pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu pracy …………45
3.4 Odpowiedzialność pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego………… 49


Rozdział 4
Metodyka badań, analiza uzyskanych wyników oraz dyskusja

4.1 Przedmiot badania, cel główny, cele szczegółowe i metoda badawcza …………51
4.2 Charakterystyka badanej grupy …………54
4.3 Analiza znajomości zjawiska mobbingu, procedur, wiedzy i wpływu na organizację w badanej grupie………… 56
4.4 Wyniki badań …………69
4.5 Dyskusja …………75


Zakończenie …………87
Formularz ankiety badawczej………… 90
Spis literatury …………93
Spis stron internetowych …………96
Spis rysunków………… 98
Spis tabeli …………100
Spis aktów prawnych …………100

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie