Model nauczyciela w edukacji zintegrowanejWstęp……….3

Rozdzial 1.
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.

1.1. Geneza integracji……….6
1.2. Organizacja nauczania integralnego……….17
1.3. Zadania i funkcje edukacji wczesnoszkolnej……….19


Rozdzial 2.
Nauczyciel w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

2.1. Zadania i funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej……….31
2.2.Autorytet nauczyciela i jego cechy osobowe……….39
2.3. Osobowosc nauczyciela……….43


Rozdzial 3.
Metodologia badan.

3.1. Pojecie metodologii badan……….46
3.2. Przedmiot badan a problemy badawcze……….47
3.3. Techniki badawcze i metody badawcze……….49
3.4. Narzedzia badawcze……….51
3.5. Hipotezy badawcze……….52
3.6 Przebieg i realizacja badan……….54


Rozdzial 4.
Model nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej w świetle badan wlasnych.

4.1 Charakterystyka srodowiska badanej grupy……….56
4.2. Przygotowanie i kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji zintegrowanej w opinii rodziców, nauczycieli i uczniów……….58
4.3. Podsumowanie i wnioski koncowe……….79


Zakończenie……….81
Bibliografia……….85
Spis tabel, rycin i wykresów……….90
Aneks (ankieta)……….91


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>