Model zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku mechanika samochodowego.

Wstęp……….2
Cel i zakres pracy………. 5

Rozdzial 1.
Ryzyko zawodowe

1.1 Definicja i podstawowe pojecia zwiazane z ryzykiem zawodowym………. 6
1.2 Cele ryzyka ……….7
1.3 Metody oceny ryzyka………. 9
1.3.1 Metody ilosciowe ……….10
1.3.2 Metody jakosciowe ……….12
1.3.2.1 Metoda wstepnej analizy zagrozen – PHA………. 13
1.3.2.2 Metody analizy bezpieczenstwa pracy – JSA………. 16
1.3.2.3 Ocena ryzyka za pomoca metody jakosciowej PN-N-18002………. 19
1.3.2.4 Metoda RISK SCORE………. 23
1.3.2.5 Metoda FIVE STEPS………. 26
1.3.2.6 Grafy Ryzyka………. 28
1.3.3 Metody oceny ryzyka dolegliwosci miesniowo – szkieletowych………. 30
1.3.3.1 Metoda OWAS ……….30
1.3.3.2 Metoda OCRA ……….34
1.4 Zarządzanie ryzykiem zawodowym………. 42

Rozdzial 2.
Charakterytyka stanowiska mechanika samochodowego

2.1 Podstawowe zadania mechanika samochodowego………. 48
2.2 Charatkerystyka stanowiska oraz jego wyposazenie………. 49
2.3 Podstawowe zagrozenia………. 53

Rozdzial 3.
Model zarządzania ryzykiem zawodowym

3.1 Identyfikacja zagrozen………. 58
3.2 Szacowanie i wartosciowanie ryzyka zawodowego………. 64
3.3 Działania eliminujace lub ograniczajace ryzyko………. 68
3.4 Szacowanie i wartosciowanie ryzyka po zastosowaniu dzialan prewencyjnych………. 72
4. Podsumowanie i wnioski ……….76

Zakończenie………. 78
Literatura………. 79
Spis rysunków………. 83
Spis tabel………. 84


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>