Modelowanie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


1. Wprowadzenie

2. Cel i zakres pracy

3. Przegląd literatury z zakresu modelowania CFD w medycynie
3.1. Modelowanie przepływu krwi przez aortę
3.2. Modelowanie przepływu krwi przez zastawki serca
3.3. Modelowanie przepływu krwi w naczyniach, zwężenia, zwapnienia, udrażnianie, stenty

4. Wstęp teoretyczny

4.1. Anatomia układu krwionośnego u człowieka
4.2. Fizjologia układu krwionośnego
4.3. Badania układu krwionośnego
4.5. CFD – Computational Fluid Dynamics

5. Model

5.1. Tworzenie modelu
5.2. Przygotowanie do analizy
5.3. Wyniki analizy

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto