Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wstęp

Rozdzial 1.
Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1. Podstawowe definicje
1.2. Klasyfikacja zagrozen
1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy
1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Rozdzial 2.
Systemy zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

2.1. Definicja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.2. Model Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
2.3. Podstawy prawne dotyczace Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
2.4. Charakterystyka norm serii PN-N-18000
2.5. Koszty i korzysci z wdrozenia SZBiHP
2.6. Skutecznosc Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy

Rozdzial 3.
Charakterystyka zakladu pracy

3.1. Struktura firmy
3.2. Zarządzanie w firmie
3.3. Technologia produkcji
3.4. Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie

Rozdzial 4.
Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie

4.1. Wdrazanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy
4.2. System Zarzadzania Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w firmie X produkujacej wózki dzieciece
4.3. Dzialanie i doskonalenie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w firmie X


Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>