Modus operandi oraz przyczyny i uwarunkowania zabójstw na przykładzie województwa śląskiego w latach 2012-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział I
Wyjaśnienie najważniejszych pojęć terminologicznych związanych z tematem pracy dyplomowej……… 4

1.1.Podstawowe pojęcia ………4
1.2.Typologia zabójców ………6
1.3.Organizacja i przygotowania zabójstw ………16


Rozdział II
Zachowania sprawców zabójstw

2.1. Motywy działania sprawców zabójstw……… 17
2.2. Sposób działania sprawcy……… 22
2.3. Etapy zabójstwa ………31
2.4. Zachowania wobec ofiary ………31


Rozdział III
Zabójstwa w województwie śląskim w latach 2012-2016- metodologia oraz analiza wyników badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań……… 38
3.2. Problemy badawcze ………39
3.3. Hipotezy badawcze ………40
3.4. Organizacja i przebieg badań ………41
3.5. Wybrane przypadki zabójstw z lat 2012-2016 na terenie województwa śląskiego……… 43
3.6. Statystyki zabójstw na przykładzie województwa śląskiego 2012-2016 ………47
Podsumowanie wyników badań własnych ………54


Zakończenie ………56
Bibliografia ………58
Spis tabel i rysunków………60

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie