Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 5/5 (7)

3 marca 2019 Wyłączone Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

1.1. Rys historyczny
1.2. Treść i zakres pojęcia „zarządzanie zasobami ludzkimi”
1.3. Funkcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi
1.4 Proces podejścia do ZZL

Rozdział II
Motywacja i jej znaczenie

2.1. Istota motywacji pracowników
2.2. Koncepcje i modele motywacji
2.3. Rodzaje motywacji
2.4. Czynniki i metody motywowania pracowników
2.4.1. Płacowe czynniki motywacyjne
2.4.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne

Rozdział III
Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w wybranej firmie

3.1. Zakres i metodologia badań

Zakończenie
Bibliografia

Opis zawartości pracy:

Tematyka jest ważna zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, dlatego też wymaga dobrego rozpoznania. Wprowadzenie do motywowania zatrudnionych i oceny takich działań składają się na treść niniejszej pracy, której głównym celem było poznanie omawianej problematyki (cel poznawczy) i jej zastosowanie w praktyce (cel praktyczny).
Poniższa praca składa się z trzechrozdziałów.

Rozdział pierwszy
jest wprowadzeniem w problematykę: poruszone są w nim historyczne problemy kierowania zasobami ludzkimi, jego podstawowe cele i różnorodność praktyki w tym przedmiocie.


Rozdział drugi
poświęcony jest motywacji pracownika.
Zamieszczony w nim został także przegląd koncepcji i modeli motywacji.


Rozdział trzeci
dotyczy analizy funkcjonowania systemu motywacyjnego w wybranej firmie. Wyeksponowane zostały czynniki mające decydujący wpływ na jakość świadczonej pracy.
Praca została napisana na podstawie literatury przedmiotu, jej analizy i przygotowania do zrealizowania podjętego tematu. Część badawcza pracy jest efektem badań własnych, przeprowadzonych w Administracji Domów Komunalnych


Oceń