Motywowanie pracowników firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep ……….5

Rozdzial 1
Motywowanie pracowników jako obiekt badan

1.1. Cechy motywacji……….. 7
1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11
1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19

Rozdzial 2
Narodowe style zarzadzania.

2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26
2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury narodowej……….. 32
2.3. Amerykanska kultura zarzadzania- konsekwencje dla modeli motywacyjnych……….. 38
2.4. Zasoby przedsiebiorstwa i zdolnosci dynamiczne jako zródlo i kontekst dzialan w przedsiebiorstwie……….. 41

Rozdzial 3
Charakterystyka firmy Studio

3.1. Geneza……….. 45
3.2. Uklad funkcjonowania przedsiebiorstwa……….. 46
3.3. Zdolnosci dynamiczne……….. 53

Rozdzial 4
Charakterystyka wplywu kultury narodowej na innowacyjne techniki i metody zarzadzania – wyniki badan 57

4.1. Diagnoza………. 57
4.2. Rekomendacje……….. 70

Zakonczenie ……….73
Bibliografia………. 75
Spis rysunków………. 78
Spis tabel ……….79
Spis wykresów ……….80

Oceń