Motywowanie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa x 4/5 (1)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział I
Istota motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi

1.1. Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi………. 7
1.2. Współczesne ujęcie teorii motywacji………. 13
1.2.1. Teorie treści ……….14
1.2.2. Teoria wzmocnienia………. 23
1.2.3. Teorie procesu ……….26


Rozdział II
Instrumenty pobudzania motywacji

2.1. Formy i sposoby motywacji pracowników………. 30
2.2. Projektowanie systemów motywacyjnych ……….34
2.3. Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich……….41
2.3.1. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich ……….43
2.3.2. Istota szkoleń ……….45


Rozdział III
Analiza motywowania pracowników w firmie X

3.1. Charakterystyka badanej firmy ……….47
3.2. Metodologia badań ……….48
3.2.1. Cel badawczy ……….48
3.2.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 48
3.2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 50
3.3. Motywowanie i rozwój pracowników badanej organizacji……….51
3.4. Analiza badań ankietowych……….59


Zakończenie ……….70
Bibliografia………. 71
Spis rysunków………. 74
Spis tabel………. 74
Spis wykresów………. 75
Załącznik 1 – Ankieta………. 76
Załącznik 2 – Ankieta badanie opinii pracowników………. 81

Oceń